Ønsker ungdommer fra Midt-Troms i ungdomsråd ved UNN: – Må rette seg etter ungdommen — ikke motsatt

Ungdomsrådet ved UNN startet opp i 2015, og har siden jobbet for at ungdom skal få en best mulig behandling på sykehuset og i spesialisthelsetjenesten. Nå trenger rådet flere medlemmer — og gjerne noen fra Midt-Troms.

UNGDOMSRÅDET VED UNN: Her fra en nasjonal konferanse i Trondheim i 2019. Øverst f.v. Johanne Kristine Mortensen, Anne-Martha Hansen og Kamilla Mari Sørensen. Nede f.v. Iben Einan (nestleder), Surajja Zeynalli, Magnhild Hjelme og Mathias Halvorsen (leder).  Foto: Privat

nyheter

Leder i ungdomsrådet, Mathias Halvorsen, forteller til Folkebladet om ungdomsrådets rolle.

– Mange ungdommer som kommer i møte med sykehusene føler at de ikke blir ordentlig sett, hørt eller tatt på alvor. Flere blir hastet over til voksenavdelinga, før de egentlig er klar for det. Andre føler de ikke får tilgang på de nødvendige hjelpemidlene de er avhengige av, som høreapparat for eksempel, mens andre igjen føler at de ansatte på sykehuset ikke tar nok hensyn til ungdommens liv på siden — at de har skole, venner, kjæreste... Vi i ungdomsrådet jobber for at sykehuset skal rette seg etter ungdommen, og ikke motsatt. Vi jobber hardt for å få ungdommen inn som en stemme i beslutningene som tas av sykehuset, forklarer han.