UNE prioriterer kirkeasylsaken

Utlendingsnemnda (UNE) prioriterer nå å behandle omgjøringsanmodningen i kirkeasylsaken på Finnsnes.

BLIR PRIORITERT: Familien Johnson Collin blir nå prioritert av UNE.   Foto: Stian Jakobsen

nyheter

UNE har avventet å svare på omgjøringsanmodninger fordi saken lå hos Høyesterett. Fredag ble det klart at Høyesterett avviste å behandle den. Folkebladet ba derfor UNE om de kunne gi et tidsperspektiv, når de kan være ferdig.


Kirkeasylsaken ikke til Høyesterett

Høyesterett avslo å behandle saken om familien Johnson Collin i kirkeasyl.


– Vi kan ikke gi et eksakt tidspunkt for ferdigstillelse, men den prioriteres høyt nå. Det er kommet inn mange nye dokumenter, også en del i februar, og vi vil nå foreta en forsvarlig behandling av saken, svarte avdelingsleder Ingun Halle i UNE.