Domstollederstillingen lyses ut — Frank Kjetil skal søke, men tror det er nytteløst

Sorenskriver i Senja tingrett, Frank Kjetil Olsen, sier han vil søke på stillingen som domstolleder i den nye rettskretsen, men frykter det vil være nytteløst.

SØKER: Sorenskriver i Senja Tingrett, Frank kjetil Olsen, sier han vil søke på domstollederstillingen som nå vil bli lyst ut i den nye rettskretsen som omfatter Nord-Troms og Senja tingrett.  Foto: Carina Hansen

Jeg har vært i kontakt med flere sorenskrivere. Flere gir klart uttrykk for at de ikke en gang orker å søke på de utlyste stillingene, for det er gitt på forhånd hvem som får dem

Sorenskriver Frank Kjetil Olsen
nyheter

– Jeg kommer til å søke på stillingen. Jeg har også blitt oppfordret til det av alle de ansatte her i Senja tingrett, sier sorenskriver Frank Kjetil Olsen.

Olsen er tilfreds med at DA nå har besluttet å lyse ut domstollederstillingen for Nord-Troms og Senja tingrett.