Senja med en uføreprosent godt over gjennomsnittet: – Det er bekymringsfullt

Der landsgjennomsnittet på antall uføretrygdede er på omtrent 10 prosent, er prosentandelen i Senja kommune på nesten 16 prosent. Kommuneoverlege, Aslak Hovda Lien, sier det er bekymringsfullt at kommunen har så høye tall for uføre.

MANGE UFØRE: Undersøkelser viser at Senja kommune ligger høyt oppe på lista med antall uføre. Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien sier de ikke har noen entydig forklaring på det.   Foto: Mathias Brobakk Nordgård

nyheter

– Vi har ingen entydig forklaring på hvorfor vi ligger såpass mye over landsgjennomsnittet. Senja kommune har færre som tar videregående eller høyere utdanning, og også større frafall i videregående, enn landet og fylket. Å ikke ha videregående utdanning reduserer valgmulighetene i arbeidsmarkedet og er særlig bekymringsfullt knyttet til unge uføre.

Stabile tall

Likevel opplyser han at tallene for antallet uføre i Senja kommune ikke har økt de siste årene — i motsetning til det landssnittet har gjort.