Har kommet til enighet med UNN — nå sparer kommunen 650.000 kroner

Senja kommune driver stort sett med nedskjæringer om dagen. Derfor kunne politikere og fagfolk fornøyd presentere en gladnyhet torsdag, om at kommunen nå i alle fall sparer èn utgift.
nyheter

For nå har man kommet til enighet med UNN og Helse Nord med tanke på kreftbehandlingen på DMS på Finnsnes.

I 2008 ble kreftpoliklinikken startet opp da det ble opprettet en kreftsykepleierstilling i kommunen. Men i mange år har man jobbet for en ordning som de nå har fått. UNN har hele tiden dekt medikamenter og utstyr, men ikke lønnsutgifter. I dag er det et budsjett på 650.000 til denne tjenesten. Under et møte på teams rett før jul var det ingen diskusjon. Da påtok de seg det faglige og økonomiske ansvaret og kommunen vil nå spare seg disse 650.000 kronene.