Reagerer på kuttene i Senja:

– Det er en rasering av hjemmesykepleien i distriktene

Ansatte ved hjemmesykepleien på Gibostad frykter for kompetansen og pasientsikkerheten om det blir kuttet i lederstillingen.

VIL HA LEDER: Ansatte ved hjemmesykepleien på Gibostad sier det er helt nødvendig med en avdelingsleder på jobben. Fra venstre: Betsy Winje, Lena Mari Knoph, Joakim Ingebrigtsen, Mari Berglund, Tone Alfredsen, Lill Tove Sivertsen, Marion Nylund, Lise Mari Meyer, Helene Fohrn og Sabine W. Eriksen.   Foto: Privat

nyheter

Folkebladet har tidligere skrevet om at det er knyttet stor bekymring til de foreslåtte stillingskuttene i helse- og omsorgstjenesten i Senja kommune. 35 administrative stillinger skal fjernes i Senja kommune innen utgangen av mars, og det ligger ann til at det er helse og omsorg det vil gå hardest ut over når det skal kuttes.

– Slik vi har forstått det så ligger det ann til at det blir nedskjæringer på alle avdelingslederstillingene, sier tillitsvalgt og hjelpepleier Marion Nylund ved hjemmetjenesten på Gibostad.