Utredning av helse og omsorg skjer samtidig med pågående nedbemanning

Dette mener han er det mest utfordrende

Samtidig med at det kjøres en administrativ prosess for å få ned antall stillinger i Senja kommune, pågår det en politisk utrerdning om hvordan helse og omsorg skal organiseres i framtida.

UTFORDRENDE: Martin Ness mener det er utfordrende å samkjøre den politiske prosessen med den prosessen rådmannen kjører opp mot de ansatte med omplassering av folk.  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

– En kjempeutfordring, påpekte representanten Martin Ness (Ap) i kommunestyret torsdag. Han leder utvalget som utreder helse og omsorgstjenesten.

– Det mest utfordrende oppi dette er å samkjøre den politiske prosessen med den prosessen rådmannen kjører opp mot de ansatte med omplassering av folk. For et par-tre dager siden kom det et nytt organisasjonskart, så her skjer det mye. Vi må bestrebe oss på å få disse to prosessene til å gå hånd i hånd, sa Martin Ness.