Vil ha skyss på farlig skolevei: - På vinterstid er det ikke forsvarlig å ferdes over brua

For ungdomsskoleelevene på Silsand regnes Gisundbrua som så farlig skolevei at de får gratis buss til Finnsnes. Men det gjelder ikke for videregående-elevene som går ved Nordborg.

FARLIG BRU Å FERDES PÅ: Ingeborg Vollstad og Joakim Paulsen fra Silsand går begge første året på handelsfag ved Nordborg videreregåden skole på Finnsnes. De mener unntaket som gjøres for å gi ungdomsskoleelever fra Silsand fri skoleskyss, på grunn av den farlige strekninga over brua, også må gjelde for videregående-elever bosatt på Silsand. 

nyheter

Joakim Paulsen på Silsand, som sitter i barne- og ungdommens kommunestyre, fikk torsdag taletid i Senja kommunestyre for å legge fram ei sak som opptar han og de andre elevene fra Silsand som går ved Nordborg videregående skole.

De synes det er et paradoks at fylkeskommunen innvilger gratis skoleskyss for ungdomsskoleelever fra Silsand som bor under 6 kilometer fra ungdomsskolen på Finnsnes. Dette fordi Gisundbrua regnes som farlig skolevei. Men det samme unntaket fra 6 kilometer-regelen gjelder ikke for de Silsand-bosatte videregående-elevene.