Ole Roger Storås (Ap) sa seg overrasket i kommunestyret

Sløyfet avløp i bygging av ny gang- og sykkelvei

Kun vannledning og ikke avløp er tatt med når det nå bygges ny gang- og sykkelvei langs FV 86 fra Best-stasjonen på Silsand og fram til FK Senja stadion i Islandsbotn.

VEI I VELLINGA: Målselv Maskin og Transport startet i høst opp arbeidet med gang- og sykkelvei fra Silsand sør og fram til Tortenli-krysset. Stian Nyheim (i gravemaskinen) og Kim Iversen er to av de 10-12 ansatte som firmaet har i arbeid på prosjektet.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Representanten Ole Roger Storås (Ap) ba i kommunestyret torsdag om forklaring på hvorfor avløp er utelatt, til tross for at det ifølge han lå inne i de opprinnelige planene. Storås sa at han hadde fått flere henvendelser fra folk som stilte seg undrende til dette.

Kommunalsjef Alf Rørbakk bekreftet i sitt svar at det gjennom en reguleringsprosess i 2016–2018 ble bevilget penger både til vann og avløp.