Strid om stillingen som domstolleder i den nye rettskretsen:

Frank Kjetil Olsen: – Forsøker å degradere sorenskrivere

Det strides om hvorvidt stillingen som domstolleder for den nye rettskretsen for Nord-Troms og Senja tingrett skal lyses ut eller ikke. Sorenskriver Frank Kjetil Olsen mener Domstoladministrasjonen forsøker å degradere sorenskrivere.

STRID: – Dette er jo en strid om dommeres uavhengighet. DA forsøker å degradere sorenskrivere og bare plassere dem som tingrettsdommere rundt omkring. Så enkelt kan det bare ikke være, sier Olsen.  Foto: Susanne Noreng

nyheter

Domstolstrukturen i Norge skal endres, og antall tingretter skal reduseres fra 60 til 23. Alle rettssteder videreføres, samtidig som rettskretsene utvides. I forbindelse med opprettelsen av de nye rettskretsene skal det tilsettes nye domstolledere. 1. mai skal de nye forskriftene tre i kraft, og da skal også domstolleder for de nye rettskretsene være på plass.

I den forbindelse har Domstoladministrasjonen (DA) gjennomført en analyse for å finne ut hvilke stillinger som skal lyses ut. I et brev sendt til domstolledere i Norge 28. januar informerer DA om ny domstolstruktur og påpeker at; «Hovedregelen er at lederstillingene i de nye rettskretsene skal lyses ut, men dette gjelder ikke i situasjoner hvor en av de eksisterende domstollederne kjenner igjen grunnpreget i sitt eksisterende embete i lederembetet for den sammenslåtte domstolen». DA opplyser videre at de vil ha som utgangspunkt at de som ikke fortsetter som domstolledere vil få fortsette som dommere på de rettsstedene de allerede arbeider. De opplyser at de vil beholde lønn og kan beholde tittel som sorenskriver.