Avdelingsledere reagerer kraftig på kuttforslag:

– Vi har ikke mer bemanning enn det vi må ha

Avdelingsledere i helse- og omsorgstjenesten i Senja kommune reagerer kraftig på kommunens forslag om kutt i deres sektor. Med et allerede stort arbeidspress fra før av, er de bekymret for fremtiden om de foreslåtte kuttene vedtas.

BEKYMRET: Avdelingsledere innen helse -og omsorg i Senja kommune. Fra venstre: Gry Andreassen (Behandling og rehabiliteringsavd, DMS), Kathrine Folke Olsen (Plan 3 Finnsnes omsorgssenter), Marit Storli (Interkommunal legevakt), Monica Kvalvik (Senjalegen Finnsnes), Sissel Brandser (Plan 4 Finnsnes omsorgssenter) og Sonja Rose Brattli (Plan 2 Finnsnes omsorgssenter).  Foto: Lars Olav Rege

nyheter

Politikerne i Senja kommune vedtok før jul budsjett- og økonomiplan for perioden 2021-2024. Det ble da klart at kommunen må justere ned driften de neste årene. Og i forslaget til rådmannen er det mange stillinger innen helse og omsorg som forsvinner.

De som jobber i helse -og omsorgstjenesten er meget bekymret for konsekvensene av det.