Krever uttak av 15 jerv i fylket

Troms reindriftssamers fylkeslag krever at kvoten på 15 jerv blir tatt ut i Troms og Finnmark.

KRAV: Reindrifta krever at de 15 jervene på kvoten tas ut under jakta.   Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Det er lederen, Per Mathis Oskal av fylkeslaget som torsdag sendte ut en pressemelding om kravet.

– Reindriftsnæringen sliter med store rovvilttap i Troms og Finnmark. Vi har en jervestamme som nesten er dobbelt så stor som det fastsatte nivået, og i tillegg har en økende gaupestamme og ørner. Reindrifta krever at den fastsatte kvoten på 15 jerv tas ut i den ordinære jakta. Selv med ett uttak på 15 jerv, vil jervestammen i regionen fortsette å vokse. Vi må ha ei rovviltforvaltning som oppfyller Stortingets mål, både ta være på rovvilt og ha økonomisk bærekraftige beitenæringer, skriver Oskal.