Politisituasjonen i Troms: – Vil ha et sterkt politi

Erlend Svardal Bøe (H), førstekandidat til stortingsvalget i Troms roser politimester Astrid Nilsen for at hun lyttet og stoppet forslaget om å redusere antallet geografiske driftsenheter fra fem til to i Troms.

STERKT POLITI: Erlend Svardal Bøe (H) mener det er viktig å opprettholde de fem geografiske driftsenhetene en har i dag.   Foto: Privat

nyheter

Bøe sikter til at Troms politidistrikt har hatt et pågående arbeid med organisasjonsendringer i politidistriktet. Driftsenhetene er i dag lokalisert i Tromsø, Harstad, Nord-Troms, Midt-Troms og Finnsnes.

– Vi skal ha et sterkt politi i hele Troms som skal løse dagens og morgendagens kriminalitet. Derfor mener jeg det også er viktig at de geografiske driftsenhetene i Tromsø, Harstad, Finnsnes, Nord-Troms og Midt-Troms blir opprettholdt som i dag, skriver han.