Ny struktur i domstolene:

Mener videreføring av stillinger er uten rettslig forankring

1. mai er Senja tingrett slik det er i dag borte. Men hvordan rettsstedet blir i framtiden er fortsatt høyst usikkert.

USIKKER FRAMTID: Hvordan rettsstedet til Senja tingrett blir etter 1. mai er fortsatt usikkert. På bildet: sorenskriver Frank Kjetil Olsen.   Foto: Susanne Noreng

nyheter

10. desember i fjor vedtok Stortinget den nye strukturreformen som blant annet går ut på å redusere antall tingretter fra 60 til 23. Nå er forskriften om nye rettskretser vedtatt og datoen er satt. 1. mai får domstolene ny struktur.

«Alle rettssteder videreføres, samtidig som rettskretsene utvides. Det gir kortere saksbehandlingstid og økt kvalitet i domstolene. Dette fører til et bedre og likere rettstilbud for alle i Norge, samtidig som den nye strukturen sikrer kompetansearbeidsplasser i distriktene», skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.