Fotominne: Tipping — et «folkekrav»

IKKE KOMMISJONÆR: Tipper Vigdis Brynjulsen måtte gå med uforrettet sak. Finn Are Jørgensen og Ellinor Lauritsen kunne ikke ta imot kupongen.   Foto: Anne-May Johansen (arkivfoto)

nyheter

Det hadde i 1990 reist seg nesten som et folkekrav på Finnsnes: Finnsnes Kiosk- og Platebar må få bli tippekommisjonær. Men ikke tale om, sa Norsk Tipping. Selv ikke etter fire søknader var utsiktene til å få ta imot Finnsnes-tipperes kuponger lysere for innehaverne Anne Britt og Finn Are Jørgensen. Den nye kiosken på Finnsnes lå for nær Narvesen, som allerede var kommisjonær.

– Vi setter service svært høyt, og vantrives med ikke å kunne etterkomme ønsker fra kundene våre, sa Finn Are.