Produksjonen av pølser og kjøttdeig kan bli flyttet

Nortura på Andslimoen kan miste produksjonen av pølser og kjøttdeig.

Nortura: Mens produksjonen av pølser og deig kan bli flyttet fra fabrikken på Andslimoen, vil det satses videre på slakting og skjæring.  Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

I fjor sommer ble det klart at Nortura skal investere mellom 1,1 og 1,4 milliarder kroner i ny industristruktur og foreta betydelige forenklinger i industrien fram mot 2025. Det er beregnet at investeringene vil styrke lønnsomheten i konsernet med 300-400 millioner kroner i året.

Satsingen betyr at Nortura vil samle og spesialisere produksjonen på anleggene. Økt spesialisering og bruk av avansert teknologi skal gi lavere kostnader og redusert mellomtransport mellom anleggene.