– Har ikke sett noen ta et så tøft grep som Senja kommune

Fylkeslederen i Sykepleierforbundet mener kutt på ledernivå vil skape utfordringer med kompetanse og fagmiljø.

HANDLING KREVES: Lena Røsæg Olsen, Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Troms og Finnmark, mener kommunene må gjøre grep nå for å beholde fagkompetansen i helse- og omsorgssektoren.   Foto: Privat

nyheter

I forbindelse med omstillingsprosessen i Senja kommune der 35 stillinger skal kuttes, gikk hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund (NSF) Torhild Isaksen, ut i Folkebladet torsdag og sa at medlemmene vil bidra til den økonomiske omstillingen i kommunen, men at de ikke ønsker å bære hele byrden alene.


Må fjerne 35 stillinger innen utgangen av mars

Det er helse og omsorg det går hardest utover når Senja kommune skal redusere antall årsverk.


Mange av de foreslåtte kuttene av administrative stillinger er innenfor helse- og omsorgssektoren.