Må fjerne 35 stillinger innen utgangen av mars

Det er helse og omsorg det går hardest utover når Senja kommune skal redusere antall årsverk.

TAR NED DRIFTA: Senja kommune iverksetter tiltak for å møte store økonomiske utfordringer. Jobben med å redusere antall administrative stillinger med 35 årsverk innen utgangen av mars er i gang.   Foto: Amund Hansen

nyheter

– Vi har dårlig tid, sier rådmann Hogne Eidissen.

Politikerne i Senja kommune vedtok før jul budsjett- og økonomiplan for perioden 2021-2024. Det ble da klart at kommunen må justere ned driften de neste årene. En av prosessene som er igangsatt er effektiviseringstiltak i den administrative strukturen i kommunen. Over 22 millioner kroner skal spares inn, noe som tilsvarer omtrent 35 årsverk.