Kritisk mangel på plasser ved Laukvik Kirkegaard

– Vi kan ikke sette kistene på vent heller

Tragisk, forferdelig og katastrofalt. Grendeutvalgene i Botnhamn og Husøy tar i bruk sterke ord når de skal beskrive situasjonen rundt Laukvik kirkegaard.

KJEMPER FOR KIRKEGÅRDEN: – Det er her alle våre forfedre ligger, og her ønsker vi også å bli gravlagt når den dagen kommer, sier fra venstre Frode Tøllefsen i Botnhamn grendeutvalg, og Mathilde Karlsen og Tommy Larsen i Husøy grendeutvalg.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Den gamle kirkegården i Laukvika på Nord-Senja er i ferd med å fylles helt opp. Snart er det ikke ledige plasser igjen. Det skaper sterk bekymring i grendeutvalgene i Botnhamn, Husøy og Fjordgård, som sokner til gravplassen. Grendeutvalgene mener kommuneledelsen og lokalpolitikerne i først Lenvik og nå Senja kommune ikke tar helt inn over seg at det haster med å legge til rette for at deler av kirkegården kan gjenbrukes, slik Senja kirkelige fellesråd konkluderte med i 2019.

LAUKVIK KIRKEGAARD: Gravplassen er fra 1887, og snart fylt opp. Senja kirkelige fellesråd går inn for å gjenbruke de nederste gravene, men dette er det ikke bevilget penger til.   Foto: Privat

– Katastrofe

– Det vil være helt katastrofe for oss i Husøy, Fjordgård og Botnhamn om vi skulle bli fratatt muligheten til å bli gravlagt i Laukvik. Som gamle hillesøyværinger er det på den kirkegården vi ønsker å bli stedt til hvile, sier Mathilde Karlsen, som nylig fylte 80 år og er en veteran i styret for Husøy grendeutvalg.