Næringene enige om utenlandsk arbeidskraft i forhold til importsmitte:

– Ser ikke problemet så lenge retningslinjene følges

Det er ingen stor hemmelighet at utenlandske arbeidere er en viktig del av sjømatindustrien og byggebransjen i Midt-Troms-regionen. Men hvordan håndterer næringene utfordringene med importsmitte?

TI NORSKE: Daglig leder, Egil Johansen, forteller at de har ti norske ansatte hele året, og 20 litauere som kommer til Norge i toppsesongen for å jobbe.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Roe Jenset, daglig leder i Nergård Fisk, forteller at de ikke har hatt ett smittetilfelle så langt:

– Vi har ingenting smitte, og har heller ikke hatt det. Det er klart at vi har en god del utenlandske arbeidere som kommer til oss for å jobbe, men disse har fulgt restriksjonene staten har lagt opp til, og dermed har det gått bra.