Nå skal man utrede forlengelse av Nord-Norgebanen

Nå skal flere av Samferdselsdepartementets underliggende virksomheter gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge. 

UTREDES: Nå skal flere av Samferdselsdepartementets underliggende virksomheter gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge.   Foto: Colourbox

nyheter

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding lørdag ettermiddag.

Mandatet og målene for utredningen er klart, og gjelder alle transportformer. KVU-en skal blant annet utrede en forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø.

I tillegg skal delstrekningene Fauske-Narvik, Narvik-Tromsø og Narvik-Harstad utredes.

– Det er mange som kjemper for Nord-Norgebanen. Nå får vi sett behovet for den i en større sammenheng. Det er lurt. En slik helhetlig tankegang er viktig når vi skal få mer igjen for fellesskapets penger, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i pressemeldingen.

Departementet melder at også E6 får en sentral rolle i arbeidet, sammen med luftfart og sjøtransporten.

– Nord-Norge er en sentral region for våre maritime næringer, som sjømatnæringen. Samtidig må vi vedkjenne at transportutfordringene er mange i et område med lange avstander og tøft klima. Målet med denne store utredningen er blant annet å se nærmere på hvordan vi kan binde landet sammen gjennom gode transportløsninger, sier Hareide.

Utredningen skal etter planen være ferdig sommeren 2023.