UNN vil flytte Sjøveganklinikken — kjemper for å beholde tilbud

At UNN vil flytte voksenpsykiatrien (VP) på Sjøvegan til Narvik fører til sterke lokale reaksjoner. Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) mener det UNN nå gjør er dramatisk.

KJEMPER: Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo har fagfeltet i Salangen med seg på å kjempe for å beholde poliklinikken på Sjøvegan.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Bakgrunnen for saken er at UNN vi endre opptaksområdet, at kommunene Salangen og Lavangen fjernes fra Midt-Troms og flyttes til Narvik Nye Sykehus (NUN) sitt opptaksområde. Avdelingen Sjøvegan og Silsand tilhører avdeling sør i PHRK. Sjøvegan er en «satellitt» til poliklinikken på Silsand.Legger ned Sjøvegan-klinikken

Det betyr at poliklinikken på Sjøvegan opphører og skal flyttes. Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo er klar på at UNN her flytter en uakseptabel byrde over på pasientene, som nå mister et lokalt og regionalt tilbud, og som må akseptere betydelig lengre reisevei til poliklinisk behandling. Og hun er klar på hun vil utfordre nasjonale politikere i denne saken.