Troms politidistrikt blant de verste i landet på seksuell trakassering: – Trengs en kulturendring

I Politidirektoratets undersøkelse oppgir 7,8 prosent av de ansatte i Troms politidistrikt å ha blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet det siste året.

POLITIHUSET: Troms politidistrikt dekker området Troms fylke, bortsett fra Gratangen som tilhører Nordland politidistrikt. Hovedkontoret ligger i Tromsø.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

I fjor høst ble det meldt om seksuell ukultur i politietaten og såkalt «knulletorsdag» på politistudentenes leiropphold. Politidirektør Benedicte Bjørnland besluttet å sette i gang en arbeidsmiljøundersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet fra andre ansatte i politiet. Den skulle fange opp alle typer seksuell trakassering eller overgrep begått de siste tolv månedene.

I desember la Politidirektoratet fram resultatene av undersøkelsen og nå er også tallene fra hvert enkelt politidistrikt lagt fram, skriver Politiforum.