Forventet ledighetsøkning i fylket

Det er som forventet en nedgang i antall delvis ledige og en økning i antall helt ledige i fylket.

SPØR BRUKERNE: Fra mandag 8. april kan brukerne i Troms svare hva de synes om Nav.  Foto: Tore Skadal, Harstad Tidende

nyheter

Per 12. januar er det 4 440 helt ledige og 2 297 delvis ledige i Troms og Finnmark. Dette gir en ledighet på henholdsvis 3,4 prosent og 1,8 prosent, mot 2,8 prosent og 2,2 prosent i desember.

Antall helt ledige har dermed økt med 782 personer fra desember, samtidig som antall delvis ledige har gått ned med 585.

Det melder Nav Troms og Finnmark i en pressemelding.

Mange permitterte

Situasjonen i Troms og Finnmark er fortsatt bedre enn i landet for øvrig hvor 4,3 prosent er helt ledige og 2,0 prosent er delvis ledige.

Av alle ledige i fylket er totalt 2 419 personer permitterte, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Blant disse er 1 333 personer helt ledige og 1 084 personer delvis ledige som følge av permittering, melder Nav.

Smittevernrestriksjoner

Størst økning i ledighet finner vi hovedsakelig innenfor reiseliv og transport.

– Økningen i antall permitterte er ventet på grunn av nye sentrale smittevernrestriksjoner som særlig treffer utelivsbransjen. Alle som nå har blitt ledige på grunn av permittering oppfordres til å ta kontakt med oss i NAV for å undersøke mulighetene til kompetanseheving eller fullføring av videregående skole. I tillegg oppfordrer vi særlig de unge til å ta en prat med dyktige karriereveiledere i Karriere Troms og Finnmark nå, sier Grete Kristoffersen, fylkesdirektør i Nav Troms og Finnmark.