Sorenskriveren: – Har ingen tro på at det blir ryddige prosesser

Sorenskriver Frank Kjetil Olsen tror omstillingsprosessen med å redusere antall tingretter fra 60 til 23 blir alt annet enn ryddig.

OMSTILLING: – Med erfaringer fra hvordan Domstoladministrasjonen tidligere har opptrådt i strukturendringsprosessen, er det ingen grunn til å tro at den kommende prosessen vil bli gjennomført på en ryddig måte, sier sorenskriver Frank Kjetil Olsen.  Foto: Susanne Noreng

nyheter

10. desember i fjor vedtok Stortinget den nye strukturreformen som blant annet går ut på å redusere antall tingretter fra 60 til 23. Siden da har det hersket forvirring og usikkerhet på hvordan framtiden blir for Senja tingrett og de andre tingrettene som nå skal legges ned. Sorenskriver Frank Kjetil Olsen har bedt regjeringen om en avklaring på hvordan Senja tingrett skal opptre etter vedtaket og har stilt en rekke spørsmål til Domstoladministrasjonen (DA) om blant annet når vedtaket trer i kraft, hva det innebærer og hva som skjer med domstollederne og de andre ansatte ved tingrettene. Han har foreløpig fått lite svar på spørsmålene da det jobbes med prosessene.


Statssekretær: Senja tingrett består som før — inntil videre

– Inntil forskriftsendringene er vedtatt og trådt i kraft vil domstolstrukturen være den samme som tidligere. Det sier statssekretær Lars Jacob Hiim justis- og beredskapsdepartementet til Folkebladet.


– Politisk «bomull»

Olsen legger ikke skjul på at han er frustrert over vedtaket.