Parasitt funnet i mus på Svalbard — tromsøforsker varsler om 90 prosent dødelighet

Rev og hundedyr er potensielle smittebærere av parasitten.

SMITTEBÆRER: Østmarkmusa er en introdusert art på Svalbard, og bærer av parasitten Echinococcus multilocularis.   Foto: Wikipedia

nyheter

I desember ble det utlovd dusør til den som fanget flest mus på Svalbard, etter funn av bendelormsparasitten Echinococcus multilocularis.

Parasitten ble først oppdaget på Svalbard i 1999. Da som nå er det den introduserte arten østmarkmus som bærer bendelormsparasitten.