I dette rommet får de inn alle koronatester — slik jobber bioingeniørene

Hver eneste koronatest som tas i Tromsø, Ofoten-området, Finnmark og Svalbard kommer inn til denne avdelingen på UNN. Siden mars har de gått gjennom 120.000 tester.

PAKKER UT: Bioingeniør Stine-Lise Hetland må registrere hver eneste koronaprøve som kommer inn til det mikrobiologiske laboratoriet på UNN. Det er en av de mest kritiske funksjonene på avdelingen.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Det er Avdeling for mikrobiologi og smittevern på UNN Tromsø som analyserer koronatestene og gir folk svaret de venter på – om testen er positiv eller negativ. Ett av laboratoriene på avdelingen er fylt med store maskiner. Der setter de inn brett med 94 koronaprøver og etter to timer er svarene klare. Til sammen klarer de å analysere opp til 2.000 prøver om dagen.

Siden koronautbruddet kom til Tromsø for snart ett år siden, har avdelingen vokst med 12 ekstra ansatte. De har ansvaret for å analysere tester, og selve smittevernansvaret på sykehuset. I dag er det rundt 25 bioingeniører som kun jobber med koronaviruset, i tillegg til at leger og annet personell er sterkt involvert.