Nye eiere vil ta vare på husets rike historie

Etter at alle inntektskildene til Fiskarheimen så å si forsvant, så husstyret seg nødt til å selge den historierike heimen i Senjahopen. Men kjøperne er tydelig på at de kommer til å bevare husets historie.

KJØPERE: Svein Inge Berg og Trond Baardsen er de to nye kjøperne av Fiskarheimen i Senjahopen. De har store planer med bygget.  Foto: Lars Olav Rege

nyheter

I 1954-1956 ble huset bygd. I 2008 ble det overført fra Den Indre Sjømannsmisjonen til Berg menighet. Og i 2020 ble huset solgt. Selv om det har vært mange ildsjeler ved Fiskarheimen, er det to personer som nok har stukket seg litt ekstra ut. Ragnhild Hellemo og Trond Hellemo er to av de fire som har hatt hovedansvaret for bygget. Ekteparet forteller hva huset har blitt brukt til i alle disse årene.

SELGER: Trond og Ragnhild Hellemo satt i husstyret til Fiskarheimen, og tok seg av salget av bygget.   Foto: Reiner Schaufler

– Det har vært all slags virksomhet her. Alt fra gudstjenester, leirer og begravelser, til utleievirksomhet og arrangementer. I tillegg har bygget blitt brukt som mottak for innvandrere som har fått varig oppholdstillatelse i landet, så det er klart at det er mange som har et forhold til huset, forsikrer hun.