– Vi må satse på å stå han av denne gangen

Koronapandemien har ført til at hoteller, restauranter og spisesteder i Europa har stengt ned. Fortsetter dette utover kan det skape store problemer for fiskebedriftene i landsdelen.

Usikre utsikter: Daglig leder Roe Jenset i Nergård Fisk sier at han er spent på hvordan avsetningsmulighetene for ferskfisk og saltfisk til Europa vil bli utover vinteren.  Foto: Birger Caspersen

nyheter

En av dem som ser faren er daglig leder Roe Jenset ved Nergård Fisk i Senjahopen. Han sier rett ut at situasjonen når det gjelder mulighetene for normal avsetning på både fersk torsk og saltfisk er høyst uviss i året man er i ferd med å gå inn i. Nå som årets skreisesong snart er i gang er det et stort spørsmål om fiskeindustrien får solgt all fisken som produseres.

SESONGEN SNART I GANG: Skerisesongen og eksport av fersk torsk til Europa står for døra. Med et potensielt vanskelig marked kan prisen på eksporten av fersk torsk dale.   Foto: Vidar Bjørkli

– Ja, det er vel ikke noe annet å si enn at det rår en sterk uvisshet i bransjen i forhold til hva som vi skje utover vinteren. De fleste land i Europa har jo gått til omtrent total nedstenging av bedriftene som normalt kjøper våre fiskeprodukter. Det kan bety at våre fiskeprodukter kan havne i matvarebutikker som fort vil bli fylt opp hvis dette skulle bli situasjonen.