Senja-budsjettet vedtatt med knappest mulig flertall

Med knapp margin ble budsjettet til posisjonen vedtatt med en stemme i overvekt.

VEDTATT: Budsjettet til posisjonspartiene i Senja kommune ble vedtatt med en stemmers margin. Her ser rådmannen på budsjettforslage, fremlagt av Roy Alapnes (Sp). Foto: Carina Hansen 

nyheter

Etter ti timer kunne Senja kommune endelig avgjøre hvilket budsjettforslag som ble vedtatt. Med 23 mot 22 stemmer stemte de 45 kommunestyrerepresentantene for budsjettet til posisjonen, bestående av Sp, Høyre, Frp og Krf. Senja arbeiderparti synes det er dumt med kutt som berører skole- og barnehagesektoren.

– Det var for oss uheldig at det ble vedtatt kutt i ti lærerstillinger og fire stillinger i barnehagen i budsjettet. Det er akkurat disse områdene vi ønsket å skåne. Samtidig mener vi det er feil å vedta strukturelle endringer på sykehjem uten å vite konsekvensene, slik det nå har blitt gjort. Her snakker vi om ganske kraftige kutt uten en utredning, sier Marit Stubberud Hanssen, gruppeleder i Senja Arbeiderparti, og legger til;