Foreslår budsjettendring på flere millioner: Her er de største endringene for økonomien til Senja kommune

Det foreslås å øke nedtrekket i administrasjonen med 25,5 millioner mer enn i rådmannens budsjettforslag. Dette utgjør totalt et nedtrekk på 33 millioner de to neste årene.

TØFT: Rådmann Hogne Eidissen sier arbeidet med økonomi og budsjett i Senja kommune har vært tøft.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Det er knyttet stor spenning til torsdagens kommunestyremøte i Senja kommune. Siden rådmann Hogne Eidissen 30. oktober la fram økonomiplanen og budsjettforslaget, har både innbyggere, politikere og andre ønsket å si sitt om det som ble foreslått. Dette har blant annet ført til at flere nedtrekk er tatt ut av budsjettet. Torsdag skal økonomiplanen og rådmannens forslag behandles. Eidissen svarer på hva som er de største endringene siden oktober.

– Den største endringen er nok at jeg hadde sett for meg i 2021 at man skulle ta ned et trekk på 2,5 millioner kroner i administrasjonen på struktur og ledelse. Her vil flertallet ta ned ytterligere 8,5 millioner kroner det neste året, og i 2022 ønsker man å ta ned 17 millioner i stedet for de fem jeg la inn. Dette betyr et totalt nedtrekk på 33 millioner over de neste to årene, sier Eidissen.