Millioner i støtte til algeprosjektet

Finnfjord AS er en av flere bedrifter i landet som får støtte til innovasjonsprosjekter.

ALGER: Finnfjord AS har fått 5,8 millioner i støtte til algeprosjektet. Bildet er fra 2017.   Foto: Amund Hansen

nyheter

Gjennom Forskningsrådet støtter regjeringen nå 66 norske innovasjonsprosjekter i næringslivet med til sammen 602 millioner kroner.

Hensikten med innovasjonsprosjektene er å risikoavlaste ambisiøse bedrifter – og særlig nå under pandemien.