Overvåkingsprogrammet:

Lavt påslag av lus i nord

Med unntak av den sørligste delen ble det i Troms og Finnmark generelt observert et lavt påslag av lakselus både på trålfanget laks fra Alta og fra sjøørret.

Overvåking: Nasjonal overvåking viser størst påslag av lakselus på strekningen Rogaland-Trøndelag.   Foto: Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal/NTB scanpix

nyheter

Det viser resultatet fra den nasjonale overvåkingen av lakselusens påvirkning på vill laksefisk (NALO) som nå er oppsummert for 2020.

Lokal variasjon i nord

Nord-Norge var påslagene generelt mindre selv om det også var en del lokal variasjon i disse områdene. I Nordland ble det kun undersøkt sjøørret. Observasjonene fra disse indikerte et lavt smittepress ved Helgeland og i Steigen, mens det i Vesterålen var noe høyere. Det er ellers lite data fra dette området. Med unntak av den sørligste delen ble det i Troms og Finnmark generelt observert et lavt påslag av lakselus både på trålfanget laks fra Alta og fra sjøørret.