Varsler om arbeid med snøskuterløype

Senja kommune opplyser at arbeidet med å forberede sesongens rekreasjonsløype for skuter på Lenvikhalvøya er i gang.

SKUTERLØYPE: Arbeidet med å forberede snøskuterløype på Lenvikhalvøya er i gang. Foto: Silje Nilsen 

nyheter

Fra 8. desember er det gitt tillatelse til at den vedtatte rekreasjonsløypa på Lenvikhalvøya kan forberedes, merkes og skiltes.


Allerede i gang med å utarbeide snøskutertraseer for hytteeiere etter den nye lovendringa:

– Vi skal ikke kaste bort tida

Så snart lovendringa som fjernet avstandskravet på 2,5 kilometer for snøskuterkjøring fra brøytet vei kom, gikk Salangen kommune igang med å utarbeide skutertraseer. De håper andre følger etter.


Kjøring med snøscooter kan kun skje innenfor områdene som omfattes av vedtatt løype og i tråd med retningslinjer avtalt mellom Senja kommune og Finnsnes lensmannskontor, opplyser kommunen på sine hjemmesider.

Senja kommune er løypeeier og har ansvar for alle forhold tilknyttet løypene. Det er kommune som bestemmer vilkår og forutsetninger for den daglige driften. Det praktiske arbeidet med løypene er satt ut til Midt-Troms Motorferdselforening (MTMF) som vil starte forberedelser med å preparere løypens grunnsåle og merking av trasé.Driftspersonell som fører snøscooter, skal være ikledd refleksvest.