Statssekretær: Senja tingrett består som før — inntil videre

– Inntil forskriftsendringene er vedtatt og trådt i kraft vil domstolstrukturen være den samme som tidligere. Det sier statssekretær Lars Jacob Hiim justis- og beredskapsdepartementet til Folkebladet.

BESTÅR INNTIL VIDERE: Senja Tingrett og 51 andre domstoler består som før — inntil nye forskrifter har trådt i kraft. Det opplyser statssekretæren i justis- og beredsskapsdepartementet, Lars Jacob Hiim.  Foto: Stian Andrè Lund

nyheter

Statssekretærens presisering kommer etter forvirringen som hersker rundt Senja tingrett og 51 andre domstolers framtid. Etter Stortingets behandling av domstolstrukturen torsdag, der flertallet stemte ned justiskomiteens forslag om å opprettholde Senja tingrett med stedlig ledelse, sendte sorenskriver Frank Kjetil Olsen i Senja tingrett ut en pressemelding der han skrev at det Stortinget rent faktisk hadde vedtatt var å legge ned 52 selvstendige domstoler, inkludert Senja tingrett.


Mener Stortinget rent faktisk har nedlagt Senja tingrett fra i dag

Justiskomiteens forslag om å opprettholde Senja tingrett med stedlig ledelse fikk ikke flertall i Stortinget torsdag. Ifølge sorenskriver Frank Kjetil Olsen kan ikke vedtaket forståes på annen måte enn at Senja tingrett nå er nedlagt som selvstendig domstol.


Ifølge Olsen betydde dette at domstolene hadde opphørt å eksistere som selvstendige domstoler med formell domsmyndighet.