Rettssaken ble avsluttet underveis:

Inngikk forlik i sak om bygging av nyskolen

Senja kommune og AT plan & arkitektur har inngått forlik etter strid om prosjekteringsfeil på Silsand barneskole.

MILLIONSMELL: Silsand barneskole ble dyrere enn forventet. Nå har kommunen inngått forlik med arkitektfirmaet.  Foto: Carina Hansen

nyheter

Saken gjaldt profesjonsansvaret i forbindelse med den nye Silsand barneskole.


Millionsmell etter skolebygging - nå kommer saken for retten

Senja kommune møter AT plan & arkitektur i Nord-Troms tingrett tirsdag 1. desember. Her krever de 4,9 millioner etter for prosjekteringsfeil på Silsand barneskole.


Senja kommune mente at den innleide rådgiver ikke hadde foretatt tilstrekkelige undersøkelser om hvorvidt noen av de bærende konstruksjoner kunne brukes videre i den nye skolen. Da det ble avdekket at hele bygget måtte rives, medførte dette at det ble forsinkelser og ekstra kostnader for kommunen, som Senja kommune mente AT Plan & Arkitektur AS hadde ansvaret for. AT Plan & Arkitektur AS hadde et annet syn på dette spørsmålet og derfor måtte saken overlates til retten.