Ber om tilleggspunkt på opprusting av senjaveiene i fylkesbudsjettet:

– Det er på tide med en forpliktende plan

Troms og Finnmark Høyre vil foreslå et tilleggspunkt på fylkesbudsjettet hvor man utreder en plan for opprusting av fylkesveinettet i Senja-regionen.

FYLKESVEIER: Fylkesveiene på Senja trenger betydelig oppgraderinger for å tåle den enorme næringsveksten. Bildet er fra Steinfjord etter at det gikk et steinras i 2012.  Foto: Karl-Olav Johansen

nyheter

– Vi har merket oss utspillet til Sjømatklyngen Senja, og bekymringen over at fylkesveiene på Senja ikke er høyt nok prioritert av fylkeskommunen. Med den enorme verdiskapningen som skjer på Senja, og mulighetene for fortsatt vekst er det helt nødvendig å få på plass veier som har god nok standard til å frakte fisk til milliarder av kroner, sier fylkestingsrepresentant Benjamin Furuly (H).

Etterslepet på Senjaveiene er stort og det er nødvendig med oppgraderinger på rundt 500 millioner kroner før Senjaveiene er oppe på et akseptabelt nivå, viser beregninger fra Statens vegvesen og Sjømatklyngen Senja.