Håper fylkestinget vil løfte Senjaveiene

Daglig leder i Sjømatklyngen Senja Thomas Bartholdsen er svært skuffet over fylkets forslag til veier som skal oppgraderes de neste årene. Han håper Fylkestinget vil prioritere Norges sjømathovedstad når de behandler saken denne uken.

LISTE: Sjømatklyngen har lage en prioriteringsliste over veier som er nødvendig å utbedre på Senja  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

I november la Troms og Finnmark fylkeskommune ut sitt forslag til handlingsprogram for samferdsel i fylket de neste fem årene. Handlingsprogrammet viser hvilke tiltak Troms og Finnmark fylkeskommune skal gjøre på infrastruktur i årene fra 2021 til 2024. Programmet rulleres hvert år og tar utgangspunkt i vedtatt Strategiplan for samferdsel, med hovedfokus på premissene: FNs bærekraftsmål, innovasjons- og teknologiutvikling, samt samfunnssikkerhet og trygge lokalsamfunn.

Blant tiltakene i forslaget var Gisundbrua blant bruene som foreslås oppgradert, i tillegg til noen strekninger som skal skredsikres.