Millionsmell etter skolebygging - nå kommer saken for retten

Senja kommune møter AT plan & arkitektur i Nord-Troms tingrett tirsdag 1. desember. Her krever de 4,9 millioner etter for prosjekteringsfeil på Silsand barneskole.

ÅPNET: Høsten 2020 ble nye Silsand barneskole åpnet.   Foto: Anna Helene Folkestad

nyheter

Kommunen mente AT plan & arkitektur gjorde feil i forprosjektet til nye Silsand barneskole og at det i utføringsfasen påløp millioner i ekstrakostnader. Dermed stevnet de selskapet i sommer for å få inndekning for kostnadene. I neste uke møtes de i retten.

Dette sa prosjektleder Knut Vidar Olsen i Senja kommune da Folkebladet skrev om stevningen i juni;