Fylkesråden om innføring av fritt skolevalg: – Rammer både elever og skoler

Fylkesråd for utdanning i Troms og Finnmark, Bjarne Rohde (SV) mener innføring av fritt skolevalg vil ramme både elever og distriktsskoler.

kritisk: Fylkesråd for utdanning i Troms og Finnmark, Bjarne Rohde er svært negativ til at regjeringen nå vil innføre fritt skolevalg i hele landet.  Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

nyheter

Regjeringen med statsråd Guri Melby (V) i spissen har fått massiv kritikk etter at de gikk ut med at de innfører fritt skolevalg i hele landet for de videregående skolene, og at nærskoleprinsippet skrotes. Forskjellen fra tidligere er at regjeringen nå åpner for at fylkeskommunene og KS skal være med å utforme den nye modellen som tidligst kan tre i kraft høsten 2022.

Kan bli presset ut

Men fylkesråden for utdanning i Troms og Finnmark har svært liten sans for utspillet fra regjeringen. Han mener dette kan få negative konsekvenser både for elever og skoler i fylket.