Har fått med seg 182 ordførere på oppropet mot domstolreformen

Protestoppropet fra Salangenordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) har fått en voldsom tilslutning. Over halvparten av landets ordførere er med på kravet til justisministeren om å stanse den planlagte domstolreformen.

PROTESTERER: Ordfører i Salangen, Sigrun W. Prestbakmo, har fått med seg over halvparten av landets ordførere på en protest mot domstolreformen.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Salangenordføreren bekreftet på torsdag at en oppdatert oversikt over oppropet fra ordførerne da lå på 183. Justisminister Monica Mæland (H) vil få en jevnlig oppdatering av antallet ordførere som har skrevet under på oppropet.Stans domstolreformen

Hovedbudskapet i oppropet er at domstolreformen stanses, og at den ikke skal behandles før regjeringen har fått utredet hva konsekvensene av reformen vil innebære for domstolenes ansatte, for tilknyttede virksomheter og kommunene i Norge.