Bekymret for villaksen etter rømming fra grønn lokalitet

– Klart jeg blir bekymret for villaksen i Salangselva og Løksa når vi hører om denne rømningen fra en grønn konsesjon, sier Tor Arne Cruickshank, grunneier i Salangselva.

BEKYMRET: Etter sannsynlig rømming av oppdrettslaks fra en lokalitet på Mjøsundet vest hos Wilsgård Fiskeoppdrett AS, er daglig leder ved Elvelund camping og grunneier Tor Arne Cruickshank svært betenkt.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

– Det er jo ikke bra om den kommer opp i elvene våre. Vi har vært plaget med dette i tretti år og i sommer var det veldig lite av den. Noe vi selvsagt er glade for, men nå står vi sannsynligvis foran en ny runde med rømt oppdrettslaks til elva. Det er ikke bra, konstaterer en bekymret innehaver av Elvelund Camping, Tor Arne Cruickshank.


Sannsynlig rømming av laks fra grønn lokalitet ved Mjøsundet

For to uker siden meldte Wilsgård Fiskeoppdrett AS mistanke om rømming i en av merdene ved Mjøsundet. Fiskeridirektoratet antar at det kan ha rømt fisk, og at det i så fall vil være den første rømningen fra en lokalitet med grønn drift i region Nord.


Ugunstig tid

At det skjer på ei tid med lite folk i elva mener han er lite gunstig.