Kritisk til mer oppdrett utenfor Salangen

Ved Mjøsundet vest har Rogaland Fylkeskommune gitt en tillatelse til å øke antall oppdrettsfisk med over 2.000 tonn. – Vil være ødeleggende for villfisken i Salangselva og tilstøtende vassdrag, sier grunneiere i Salangen.

FORTVILER: Fra venstre leder av Salangsvassdragets fiskeforvaltning, Anton Heggås og innehaver av Elvelund Camping, Tor Arne Cruickshank fortviler etter at myndighetene gir tillatelse til mer oppdrettsfisk i sjøen utenfor Salangen. De frykter økt dødelighet på villfisken og rømninger i Salangselva og tilstøtende vassdrag.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

– Det føles fortvilende. Vi har brukt millioner på å ordne laksetrapper og jobbe for å få tilbake villaksen i vassdraget der bestanden er truet. Mer oppdrett i tilstøtende havområder river beina under det arbeidet som vi legger ned for å bygge opp laksestammen i hele elva. Samtidig opplever vi en veldig tilbakegang i bestandene av sjøørret og sjørøye noe vi i stor grad mener skyldes luseproblemene fra oppdrettet, sier leder av Salangsvassdragets fiskeforvaltning, Anton Heggås og klager på fylkeskommunen sin tillatelse til å øke biomassen ved Mjøsundet Vest fra 3.600 tonn til 5.670 tonn.

Grønt oppdrett

Årsaken til at det gis en økning, er at lokaliteten ved Mjøsundet har fått kjøpe en såkalt grønn konsesjon.