Mens reiselivsbransjen sliter tungt er det bedre tider for byggebransjen

– Har bra med byggeoppdrag på blokka

Finnsnes-firmaet Torstensen bygg-team AS har i dag fire bolighus de bygger i Midt-Troms. Daglig leder Remy Torstensen sier at man så langt ikke merker noen nedgang i etterspørselen etter boliger.

Brukbart fornøyd: Daglig leder Remy Torstensen i Torstensen bygg-Team er rimelig godt fornøyd med utsiktenen framover det første året for firmaet sitt - men sier at ting fort kan endre seg.  Foto: Privat

Viktig er det også at vi har en stor vekst i Finnsnesområdet

Remy Torstensen
nyheter

Da Folkebladet snakket med Torstensen holdt han og tre snekkere på med å føre opp en enebolig ved Andsvatnet. I tillegg har firmaet to boliger under bygging på Gibostad og en bolig i Kvannåsen. Finnsnes-firmaet hører ikke til blant de som fører opp store blokker, men satser på mer på eneboliger.

Få faglærte snekkere

– Til å få opp de fire boligene har jeg ni ansatte denne vinteren, og av dem er tre lærlinger. De siste årene har nemlig det å få tak i kvalifiserte snekkere vært et lite problem. Derfor mener jeg det er viktig å sørge for at vi tar inn lærlinger for å få fram kvalifiserte fagfolk. Selv om jeg er fornøyd med aktiviteten i vinter ser jeg jo klart at hvis tilgangen på fagfolk hadde vært bedre kunne vi ha tatt på oss flere byggeoppdrag.