Strid om anbudskonkurranse Bardu svømmehall:

Bardu kommune klaget inn for KOFA

Entreprenørselskapet Sør Mur & Bygg AS mener Bardu kommunes tildelingskriterier i anbudsrunden var uklare og at selskapet burde fått tildelt kontrakten ettersom de leverte tilbudet med den laveste prisen. Dermed havnet saken i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Strid om anbud: Bardu kommune er innklaget til KOFA etter anbudskonkurransen for totalrenoveringen av svømmehallen. Arbeidet er igangsatt og vil vare til oktober 2021.  Foto: Thomas Olsen

nyheter

I sammendraget fra Klagenemndsekretariatet kommer det fram at Bardu kommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for totalrenovering av Bardu svømmehall. Klager, Stavanger-selskapet Mur & Bygg AS anfører at tildelingskriteriene er uklare og at de har levert det beste tilbudet på pris og at tilbudet deres ikke har diskvalifiserende forhold på kvalitet.

– Prosederer ikke i mediene

Ledelsen i Sør Mur & Bygg AS viser til advokat Anders Folkman for kommentarer i saken. Men Folkman var lite villig til å utdype saken i Folkebladet.