4,5 milliarder kroner i tapt omsetning i 2020

Reiselivet i Nord-Norge har gått på enorme tap som en følge av korona-pandemien.

FLERE HATTER: Ole Henning Fredriksen er eier og styreleder i Hamn i Senja og er også styreleder i reiselivsklynga Arctic-365. Foto: Frank Lande 

nyheter

– Sommeren har for veldig mange vært relativt god, spesielt hos de som betjente det norske markedet. Samtidig kom det en god del turister fra Finland. Men sommeren er på 4-6 uker, og da har vi fortsatt 46-48 uker i året som ikke er bra. Reiselivet har også utviklet seg for å satse på vintersesongen, basert på utenlandske turister. Der er alt borte denne vinteren, sier Ole Henning Fredriksen, styreleder i reiselivsklynga Arctic-365 med over 80 nordnorske bedrifter.

Store tap

På oppdrag fra Arctic-365 har analyseselskapet Menon Economics laget en analyse av konsekvensene korona har hatt på reiselivsnæringen i Nord-Norge.