Deler ut statlige Covid-19 penger til næringslivet

I likhet med kommuner over hele landet, tildeler Lavangen statlige midler via næringsfondet direkte til bedrifter som sliter grunnet pandemien. Totalt ble det fordelt 1,7 millioner kroner. I Midt- Troms fikk kommunene 12,85 millioner til bedriftene.

REISELIVET FØRST: - Næringsfondstyret har prioritert reiselivet med midler fra næringsfondet, sier næringsutvikler Christian Ekeland i Lavangen.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

– Vi kan ikke tildele penger fra næringsfondet til benker i Kautokeino, sier næringsutvikler Christian Ekeland og viser til en søknad om penger fra næringsfondet fra Suolovuopmi Grendelag.

Om lag ti søknader til næringsfondets Covid-19 penger fra staten ble avslått av næringsfondstyret i møte sist mandag. Dette er i hovedsak ulike prosjekter og bedrifter som ikke virker innenfor reiseliv som håndverksbedrifter, en bonde og et interkommunalt prosjekt mellom annet.