Sykehjemsdrifta i Gryllefjord og Sifjord:

– Vi må se på helheten

Utvalget for helse, pleie og omsorg i Senja kommune går imot Senja-rådmannens forslag om en omhjemling av sykehjemmene i Gryllefjord og Sifjord. De råder rådmannen til å se på helheten.

SIFJORD SYKEHJEM: Utvalg for helse, pleie og omsorg i Senja kommune håper man ser på helheten når kuttene skal gjøres. Her fra Sifjord sykehjem.   Foto: Privat

nyheter

Foreslår å legge ned sykehjemsdriften i Sifjord og Gryllefjord

I budsjettforslaget foreslår rådmannen at sykehjemsdriften i Sifjord og Gryllefjord legges ned. Senja kommune skal spare tolv millioner årlig på dette.


Etter utvalgsmøtet utvalg for helse, pleie og omsorg i Senja kommune hadde tirsdag, kom det fram at utvalget ønsker å se på sykehjemsdrifta i Gryllefjord og Sifjord. Utvalgsmedlem Anne Kaja Knutsen (Ap) sier hun skjønner at man må kutte i helse,- pleie,- og omsorgssektoren i kommunen, men mener det burde gjøres annerledes enn å la sykehjemmene bli omsorgsboliger uten heldøgns bemanning.

UENIG: Anne Kaja Knutsen er ikke enig at det blir hensiktsmessig å kutte sykehjemsdrifta i Sifjord og Gryllefjord.  Foto: Privat

– Dersom man tar bort så mange ansatte i Sifjord og Gryllefjord skjønner ikke vi hvordan man skal kunne ta vare på pasientene der. Forslaget om en felles virksomhetsleder er i tillegg noe vi mener ikke fungerer, noe jeg selv har erfaring med da jeg tidligere har prøvd meg som det og ikke fikk det til, sier Anne Kaja Knutsen (Ap), medlem i utvalget.