Senja eldreråd vil verne om nedskjræringer for de svakeste i kommunen:

- Ta fra ledere og politikere

Senja eldreråd angriper nedskjæringsforslagene fra rådmann Hogne Eidissen. De har satt opp en liste på til sammen 4,6 millioner kroner over nedtrekk de forlanger ikke skal bli realisert.

VIL SKJERME: Nestleder Håvard Berglund og Senja eldreråd har satt opp en liste over fire nedskjæringsforslag på tilsammen 4.6 millioner kroner som de forlanger at Senjapolitikerne fjerner når de syr sammen 2021 budsjettet i desember.  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Eldrerådet som gjennomførte et digitalt møte 11. oktober har ført opp fire punkter der det påpekes at dette dreier seg om punkter som senjapolitikerne ikke kan gjennomføre - fordi man da fjerner tilbud som berører de sårbare og de eldste beboerne i kommunen.


Vil ikke se på at viktige tilbud raderes bort

Slår ring om Finnsnes Dagsenter

Fire gruppeledere fra Senja kommune møtte opp på Finnsnes Dagsenter mandag for å fortelle at de hadde satt foten ned for forslaget om å fjerne driftstilskuddet til senteret.


Reagerer på fire punkter

Nestleder Håvard Berglund i Senja eldreråd sier på vegne av rådet at man i møtet 11, november har trukket fram fire foreslåtte nedskjæringer som man mener bør reverseres, slik at de ikke blir realisert.