UNN begrenser ytterligere: Fødende får ikke ha med partner på ultralyd eller kontroll

Med økende covid-19-smitte i befolkningen har UNN nå på nytt justert retningslinjene for besøk på sykehusene. De nye reglene gjelder fra mandag 9. november.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix  Foto: Terje Pedersen

nyheter

Det har siden i mars vært besøkskontroll ved alle Universitetssykehuset Nord-Norges (UNN) behandlingssteder. Underveis har besøksreglene vært justert i samsvar med smittetrykket, som for tiden er på sitt høyeste nivå både i Norge og lokalt i UNNs ansvarsområde. Retningslinjene for besøk ved UNN er derfor justert på nytt, gjeldende fra mandag 9. november. Det skriver UNN i en pressemelding tirsdag.

UNN opplyser at den mest konkrete endringene retter mot fødende. De kan nå ikke lenger ha med partner på ultralyd, svangerskapskontroll og lignende. Partner får heller ikke mulighet til å overnatte på barselavdeling eller barselhotell etter fødsel.

- Det er økende smitte rundt oss, og vi er en avdeling som ikke kan stenge. Vi har begrenset antall jordmødre og barnepleiere, og dette er kompetanse vi vanskelig kan erstatte. Vi må beskytte fødeavdelingene slik at ansatte kan gå på jobb, og vi fortsatt kan gi et trygt tilbud til de fødende som trenger hjelp, sier avdelingsleder Ingard Nilsen i pressemeldingen.

UNN ber folk vurdere nøye behovet for besøk på sykehusene. Det er ikke innført besøksforbud ennå. De fleste pasienter kan motta besøk fra èn person i èn time om dagen. Besøkene må avtales med avdelingen.

Her er reglene som gjelder fra 9. november:

  • Vurder om besøket er nødvendig, f.eks. hvis pasienten ikke er alvorlig syk, og likevel skal skrives ut i løpet av få dager.
  • Vi forutsetter at du som kommer på besøk ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, og ikke er i karantene eller isolasjon på grunn av mistenkt eller bekreftet covid-19.
  • Har du vært på reise utenfor Norge kan du ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst til Norge. Les oppdatert informasjon her.
  • Besøk skal avtales med aktuell avdeling/sengepost via telefon på forhånd. Dette skal gjøres av den besøkende selv, ikke av vekterne ved inngangen. Telefonnummer står i pasientens innkallingsbrev og på unn.no/avdelinger. Ring sentralbordet (77 62 60 00, for Narvik 76 96 80 00) hvis du ikke finner direktenummeret.
  • Alle besøkende registreres med navn og telefonnummer i en besøksprotokoll ved avdelinga. Det gjøres for å kunne finne ut hvem som har vært inne på sykehuset dersom en smittesituasjon oppstår.
  • Hver pasient kan ha besøk av én person i én time per dag. I spesielle tilfeller kan unntak fra besøksreglene gjøres etter avtale med aktuell avdeling/sengepost.
  • Pasienter som er avhengig av ledsager, kan ha denne med seg inne på sykehuset.
  • Intensivavdelinger har egne regler for besøk. Ta kontakt for avtale.

Her er reglene for de fødende:

Føde-/barselavdeling: Partner eller annen pårørende kan være med på fødsel etter avtale med jordmor. Vedkommende kan komme til fødeavdelingen når kvinnen er i aktiv fødsel, og må forlate avdelingen etter fødsel. Partner må oppholde seg på fødestuen og ta med egen mat og drikke. Tilstedeværelse på operasjon/oppvåkning må vurderes i hvert enkelt tilfelle av ansvarlig overlege i samråd med aktuell avdeling.

Etter fødselen følges vanlige besøksregler: Én person i én time per pasient per dag. Partner kan ikke overnatte på barselavdelingen eller barselhotellet.

Føde poliklinikk: Partner kan ikke være med på ultralyd, svangerskapskontroll eller andre undersøkelser ved fødepoliklinikken. Visse fostermedisinske/medisinsk genetiske undersøkelser krever at far er med. Det vil i så fall stå i innkallingsbrevet, som må tas med og vises til vekter i hovedinngangen.